Górnośląska Spółdzielnia Handlowa Społem w Katowicach, Wyposażenie sklepów, Hurtownia opakowań, Lady, Regały
Hurtownia zniczy GSH Katowice
   Zapraszamy na naszą nową stronę www...


opakowania,
torby reklamowe,
lady chłodnicze
, lady sklepowe,
wyposaż gastronomii i piekarnictwa,  
regały sklepowe, wyposażenie sklepów,
 1. OPAKOWANIA Z PAPIERU, TEKTURY, TWORZYW SZTUCZNYCH, DREWNA:
 • papiery pakowe bez nadruku i z nadrukiem (w tym pergamin, półpergamin, papier powlekany), tomofan, folia do żywności;
 • torby papierowe od 0,25 do 10 kg białe lub szare, torby fałdowe;
 • torby z polipropylenu, bawełniane na zakupy;
 • woreczki z folii HDPE i LDPE;
 • torby foliowe z uchem wycinanym (fasolowym) i koszulkowym z nadrukiem lub bez nadruku (również ECO);
 • kartony do tortów, kartoniki na ciastka, mufiny, podkładki pod ciasto, tacki tekturowe, tacki aluminiowe, pojemniki obiadowe niedzielone i wielodzielne, sztućce jednorazowego użytku, kubki do napojów zimnych i gorących;
 • cenówki - metki handlowe z kartonu i tworzyw sztucznych jednorazowego i wielokrotnego użytku;
 • serwetki papierowe, gastronomiczne, torebki do frytek, hamburgerów itp.


2. WYROBY-MASZYNY I URZĄDZENIA ORAZ SPRZĘT DROBNY NA WYPOSAŻENIE SKLEPÓW, ZAKŁADÓW GASTRONOMII I PRODUKCJI:

Dla Zakładów Produkcyjnych:
 • Piekarsko-Ciastkarskich
 • Wędliniarskich i Garmażeryjnych
 • Dla Zakładów Gastronomicznych
 • Dla Sklepów – Punktów sprzedaży detalicznej

3. DLA SKLEPÓW:
 • lady sklepowe;
 • regały sklepowe i magazynowe (przyścienne, wolnostojące do ekspozycji wędlin i mięsa);
 • urządzenia chłodnicze (szafy chłodnicze i zamrażarki, witryny chłodnicze, lady chłodnicze, urządzenia do składowania lodów i mrożonek);
 • kosze na pieczywo;
 • pojemniki plastikowe na mięso i wędliny;
 • krajalnice do wędlin i sera;
 • taśmy do metkownic, rolki do faksu, wałeczki tuszujące.

4. ARTYKUŁY POWSZECHNEGO UŻYTKU TAKIE JAK:
 • papier ksero, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, chusteczki higieniczne itp.
 • worki na śmieci (30, 60 i 120 L);
 • artykuły piśmiennicze.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Klienci, Uczestnicy programu Społem znaczy Razem!

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Uczestników programu Społem znaczy Razem (dalej "Program") jest Górnośląska Spółdzielnia Handlowa Społem w Katowicach, Wyposażenie sklepów, Hurtownia opakowań, Lady, Regały, Juliusza Ligonia 21, 40-036 Katowice.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

 • 1. w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:
  • a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
  • b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;
  • c) dezaktywacja punktów;
  • d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
  • e) wymiana punktów na nagrody;
  • f) przyznanie bonu zakupowego przez Organizatora;
 • 2. w celach marketingowych;
 • 3. w celu przesyłania informacji handlowych;
 • 4. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

 • ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
 • ad. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
 • ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:
ad. cel określony w pkt. 4. – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Uczestnikowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb (a wobec uczestników dołączających do programu od 25.05.2018 - także udzielona przez nich zgoda).
W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania Uczestnika (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).

Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.katowice.spolem.org.pl, za pośrednictwem sklepów Administratora uczestniczących w Programie oraz pod adresem mailowym biuro@spolem.katowice.pl

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej wersji regulaminu Programu, dostępnej w sklepach Administratora, a także na niniejszej stronie www.katowice.spolem.org.pl

Nie pokazuj więcej